TIS aplikacije i usluge

Funkcije upravljanja podacima

TIS

Pravi pribor za sve zahtjeve

Snažno i fleksibilno TIS rješenje za obradu podataka iz tahografa pruža najveći svjetski proizvodač istih, VDO (Kienzle). Rješenje je pogodno za svaku vrstu i veličinu voznog parka, a ujedno vrlo jednostavno za korištenje. Ponudom različitih načina arhiviranja i obrade, program pruža korisniku jednostavan prelazak u eru digitalnih tahografa. Modularnost TIS rješenja omogućava jednostavno proširenje funkcija u svrhu prilagodavanja zahtjevima korisnika.
   

TIS-Web

Ovo on-line rješenje arhiviranja i očitavanja nudi fleksibilan pristup podacima s bilo koje lokacije, kako bi decentralizirao upravljanje voznim parkom. TIS-Web je dostupan s različitim razinama usluga kako bi se udovoljilo svim zahtjevima korisnika.

 

TIS-Web Arhiviranje
Informacije voznog parka Upravljanje vozačima, vozilima i lokacijama
Upravljanje očitanjima Kartice vozača, prijenos podataka, pomoć pri uvozu podataka
Modul izvješća Pregled rupa plus podsjetnici, provjera digitalnog potpisa, podaci spremljeni za definirani period

 

TIS-Web Očitanje   Korisnički nivo
  Brončani Srebrni Zlatni
 Informacije flote Upravljanje vozačima i vozilima ¦ ¦ ¦
Upravljanje lokacijama     ¦
Raspored Planer za vozače   ¦ ¦
Upravljanje očitanjima Kartice vozača, prijenos podataka, pomoć pri uvozu podataka ¦ ¦ ¦
 Izvješća vozača Sukladno Zakonu o radnom vremenu, odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, izraduju se Pisma vozaču, Izvješće prekršaja, pregled tahografskih listića vozača, te dnevne aktivnosti ¦ ¦ ¦
Nedostajući listići, analize aktivnosti vozača   ¦ ¦
Grafovi grešaka i prekršaja, suma aktivnosti vozaca     ¦
 Izvješća vozila Analiza vozila i aktivnosti vozaca, dnevna aktivnost, aktivnosti vozila   ¦ ¦
Suma aktivnosti vozila, RPM profil (DTCO), detaljna brzina (DTCO), dnevnik statusa (DTCO), v-profil     ¦
 Očitanje podataka
s listića
Podaci s tahografskih listica mogu se unijeti u program koristeci se citacem listica; ovi podaci se kombiniraju s podacima dobivenim iz digitalnog tahografa, te se tako stvaraju kompletna izvješca za vozaca i vozila ¦ ¦ ¦

 

TIS-Office

TIS-Office aplikacija je modularne strukture i idealna za centralno upravljanje podacima voznog parka. Dodatnim modulima se program može nadogradivati, ovisno o zahtjevima korisnika. Ujedno nudi maksimalnu fleksibilnost i razne mogućnosti kako bi olakšao obradu podataka iz tahografa.

 TIS-Office

Osnovni modul

Standardna instalacija za jednog korisnika, unos tahografskih podataka pomoću čitača tahografskih listića, čitanje kartica vozača i podataka s vanjskih memorija, različita izvješća vozača i vozila

Modul za arhiviranje

Pregled praznina plus podsjetnici, funkcija dohvata, provjere digitalnog potpisa

Modul izvješća vozača

Analiza / suma / grafovi aktivnosti vozača, događaja i pogrešaka, nedostajućih listića

Modul izvješća vozila

Analiza / suma / grafovi aktivnosti vozila, dnevnik brzine, očitanja podataka digitalnih tahografa specifičnih za VDO

Modul vremena vožnje i odmora

Provjera podataka vozača radi usporedbe sa Zakonom o radnom vremenu, odmorima mobilnih radnika i uredajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, generiranje liste prekršaja i pisma vozaču

Skener modul

Skeniranje šest tahografskih listića odjednom, automatsko očitavanje kilometraže za svaki period vožnje, očitanje potrošnje goriva (gdje se koristi četvrti pisač potrošnje)

Modul tvrtke

Upravljanje korisnicima, upravljanje klijentima, s licencom za modul tvrtke dodatni korisnik može istiovremeno raditi s TIS-Office aplikacijom