Poziv za prisustvovanje seminaru za vozače:

«Korištenje digitalnog tahografa»

Republika Hrvatska je prva država, koja je kao nečlanica EU, uvela digitalne tahografe i započela s izdavanjem kartica. Donijelo je to nove izazove poslodavcima i vozačima. Potrebno je ovladati primjenom drugih tehnologija u vođenju evidencije rada i odmora vozača, odnosno potrebno je naučiti kako koristiti digitalni tahograf.
Tvrtka URAR d.o.o. je u suradnji sa svojim principalom Tahograf d.o.o. i  proizvodačem VDO digitalnih tahografa, pripremila jedinstven na hrvatskom tržištu.

„Seminar za obuku vozača u korištenju digitalnog tahografa i ispravnom rukovanju vozačevom karticom"

Polaznici seminara će u teorijskom dijelu saznati sve detalje o digitalnom tahografu, njegovom korištenju, karticama za digitalni tahograf, rukovanju s karticom vozača i dokumentima koji čine vozačevu evidenciju rada i odmora, a koju on mora sa sobom imati u vozilu. U drugom dijelu seminara će na simulatoru digitalnog tahografa polaznici i praktično primjeniti stečena znanja u rukovanju karticama vozača i njegovom korištenju. Time će u potpunosti ovladati potrebnim znanjem i vještinama u korištenju digitalnog tahografa.
Trajanje seminara je 2,5 do 3 sata, ovisno o broju polaznika. Završetkom seminara vozači dobivaju potvrde i Priručnik o korištenju digitalnih tahografa.
Predavači su od proizvođača tahografa certificirani za provođenje obuke za digitalne tahografe.

Svaki sudionik seminara će dobiti:

  • Potvrdu o sudjelovanju na licenciranom seminaru od predstavnika proizvođača tahografa
  • Primjerak Priručnika o vodenju evidencije rada i odmora profesionalnih vozača
  • Priručnik o korištenju digitalnog tahografa

Kontakt osoba:
Robert Štefanac